İşyeri Sigortaları

MAPFRE GENEL SİGORTA Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı,tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

 

 

 

Teminat Kapsamı Klasik Yangın Sigortası ile sağlanan yangın ve ek teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen farklı sigorta branşlarına ait teminatlar sigortalının talebi doğrultusunda poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Riziko Türleri
Ticari ve Sınaî Rizikolar
Poliçe Türleri
Enflasyona Endeksli
Döviz
Abonman ( Emtia teminatı içeren poliçelerde )

 

01

Paket poliçe kapsamına otomatik olarak dahil olan teminatlar - Yangın, Yıldırım, İnfilak
- Dahili Su
- Duman
- Fırtına
- Kar Ağırlığı
- Yer Kayması
- Yakıt Sızması
- Kara Taşıtları Çarpması
- Hava Taşıtları Çarpması
- Deniz Taşıtları Çarpması
02 İsteğe bağlı dahil edilebilecek teminatlar

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.

- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
- Deprem
- Yangın mali mesuliyet
- Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
- Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
- Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı   sorumluluğu
- Sel ve su baskını (seylap)
- Hırsızlık
- Cam ve ayna kırılması


Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalının talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.

- Yangına bağlı kar kaybı
- Elektronik Cihaz 
- Makine Kırılması
- İşveren Mali Mesuliyet
- Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
- Taşınan Para
- Emniyeti Suistimal
- Ferdi Kaza
 

Konumumuz


Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: Mapfre Genel Sigorta